ساختمان

امروز اکثر ساختمانی ها صف خرید بودند اکثر انها پتانسیل رشد دارند کلا املاکی ها چند سالی است در کف هستند بازار هم چندان روی خوش به انها نشان نداده است

امسال اکثر انها نقدینگی خوبی از بازار جمع اوری نمودند به نظر میرسد سهامدار عمده ثارن تمایلی به رشد سهم ندارد

در مورد قندی ها هم باید با احتیاط وارد شد شرکتهایی مناسب هستند که از چغندر قند شکر تولید میکنند ریسک کمتری دارند

تجهزاتی ها و خودرویی ها هم شک تحریمی مانع از رشد انها میشود که شاید در اینده هم بازار P/E پایین تری به انها بدهد

تک سهم های خوبی در بازار هستند که حتی در شرایط نامطلوب فعلی هم سوداوری مناسبی خواهند داشت

/ 0 نظر / 4 بازدید