شمواد

این شرکت کارش تولید دی ام تی است ماده اولیه ای برای تولید پلی استر میباشد این را عرض کردم به این برسم که مشتری اصلی شرکت پلی اکریل ایران است پس وابستگی به این مشتری اولین ضعف شرکت است

در گزارش شرکت امده افزایش نرخ ارز شرکت را دچار زیان میکند به دلیل وام های ارزی سال های گذشته

قیمت خرید مواد اولیه برای شرکت حیاتی است و امیدی به کاهش انها نیست متانول و پارازلین

اما اکثر نسبت های مالی نشان از احیا شدن شرکت را میدهد اما شرکت رشد سوداوری انچنانی نخواهد داشت حرکت سهم به سمت 120 در بازار صعودی محتمل است

کف سهم قیمت فعلی است اما خروج شکت از زیان شوک قمتی را در 66 تومان اورد که تا 120 هم رفت در همان روز بازگشایی

/ 0 نظر / 5 بازدید