بازار ارام

بازار امروز ارام است و صف های میلیونی پتروشیمی ها قبل از شروع معاملات بر چیده شد

فباهنر بواسطه شایعه فروش زمین رشد میکند که به نظر من سهم جندان دندون گیری نیست طرح های توسعه ای که داشت خیلی جالب نبودند و شاید همون تفکر دولتی هم در ان ها حاکم بود که سوداوری سهم را صعودی نکرد.

ابسال حجم معاملات بالایی دارد و رشد شاید ادامه دار باشد خریدم را اعلام نمودم

روزهای قبل.

قندی های در سراشیبی فعلا نباید سراغ انها رفت

شپنا شاید امروز منفی کامل بخورد یک حقوقی و شاید یک حقیقی سنگین فروشنده استالبته صندوق بازنشتگی هم خریدار است اما در کف.

/ 0 نظر / 4 بازدید