چشم انداز

سال گذشته سالی بسیار مایوس کننده برای بازار سرمایه بود. سالی که سکه و بیشتر ارزها رشدی صددرصدی داشتند و این امر حاکی از اقتصاد متزلزل و نا امن ما را نشان میدهد که سرمایه گذاران امیدی در رشد و توسعه کشور ندارند و تمایل به حبس سرمایه خود در بازار امن تر دارند این واقعیت گویای رکود شدید حاکم بر اقتصاد ما است اقتصادی که اماج تحریم های شدیدتری در اینده نیز قرار خواهد گرفت.

بازار سرمایه سال گذشته چیزی برای گفتن نداشت بازدهی منفی در نیمه دوم سال هم نشان از بی رمقی در این بازار میباشد. دولتی که فعلا تنها راهکار برای جلوگیری ار رکود و سایر بحران ها تزریق مداوم پول میداند باید بسیار مراقب باشد که بازار ها به یکباره سقوط هولناکی نکنند .

امیدها در سال اینده به شرکت های صادراتی است اما نباید خطر تحریم برای این شرکت ها را نادیده بگیریم باید توجه داشته باشیم که در اینده مشکلات جدی در انتقال ارز های خود به کشور خواهند داشت . هر چقدر هم شرکتهای ایرانی امتیاز بیشتری به مشتریان خود بدهند باز هم مشتریان میدانند که تجارت با ایران دردسرهای خاص خود را داد.

جدال های سیاسی داخلی و خارجی هم هر روز پیچیده تر و مبهم تر میشود فعلا امیدها برای یک توافق جدی با غرب در نشست اینده وجود دارد اما باید در تصمیم گیری خود ضریب بالاتری را به سیاست بدهیم تاثیر پذیری بازار سرمایه از سیاست بیشتر از سایر فاکتور ها است.

به هرحال بازار های مالی سرشار از فرصتها و تهدیدها میباشد باید با یک تفکر سیستماتیک تصمیم های درستی را اتخاذ نمایم.

/ 0 نظر / 4 بازدید