نفت

غرب در شرایطی ایران را تحریم نفتی کرده است که خود به شدت از افزایش بهای انرژی اسیب می بینید قطعا تکیه به یک منبع انرژی همانند عربستان که اوضاع سیاسی  چندان جالبی ندارد و خیزش قطیفی ها در اینده این کشور ثروتمند را با مشکل جدی روبرو خواهد ساخت استراتژی خیلی خوبی نسیت زمزمه هایی هم از داخل کشور مبنی به قطع صادرات نفت به اروپا قبل از اجرای تحریم شنیده می شود که جنین عملی بهای نفت را افزایشی خواهد کرد که به نفع اروپا نخواهد بود حال باید دید اروپا در مقابل چنین حرکتی از سوی این چه واکنشی خواهد داشت به نظر میرسد در شرایط فعلی برگ برند در دست ایران است غرب بیش از سی سال است ملت ایران را تحت شدیدترین فشارهای اقتصادی قرار داده است ایران با فروش منابع خود به خصوص نفت هنوز سر پا است اگر چه مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری زیادی گریبان جامعه را گرفته است و شرایط بسیار نامطلوبی در جامعه حاکم است اما قدر مسلم برنامه غرب در مورد ایران فقط از بین بردن ملتی است که شاید با این منابع فراوان می توانست بزرگترین رقیب برای انها همانند زاپن باشد

چنین برخوردهایی بازار سرمایه را ارام نخواهد گذاشت اما صنایع پالایشگاهی و مسکنی ها و غذایی ها شاید در اینده صنایع پیشرو باشند

/ 0 نظر / 4 بازدید