قندی

امروز قجام باز شد با افزایش تقریبا 60 درصدی والله ما که نفهمیدیم چی کار کرده زیان را بیشتر هم کرده اما بازار چیز دیگری میگوید

اوضاع زمانی برای قندی ها ناجور میشود که بقیه هم عملکرد معولی داشته باشند

با این قیمت ها باید سودهای طلایی بسازند

/ 0 نظر / 4 بازدید