فردا

فردا اول اسفند است ایا بورس یک رالی را شروع خواهد نمود یا همچنان منتظر و سر در گم به نظر میرسد گروه ساختمانی جای قندی ها را بگیرد و به رشد خود ادامه دهد

حپترو امروز متعادل شد بازار منتظر گزارش شرکت است تا یک صعود دیگر را بر این سهم اعمال نمایید

بانکی ها همچنان در مسیر امتداد به شخصه فکر نمیکردم بازار با این صنعت این طور برخورد نمایید ولی اینده خوبی خواهند داشت گزینه های کم ریسکی هستند

/ 0 نظر / 4 بازدید