بزرگان بازار

دوستان سهم های رند و بنیادی بازار را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید سهم های با نقدشوندگی پایین امکان جا ماندن از رشد بازار را ایجاد میکند

خرید حتما پله ای صورت گیرد تا در صورت اصلاح بازار خرید هایی با کف بهتر انجام دهیم

/ 0 نظر / 4 بازدید