توقف

امروز برخی سهم ها به دلیل تعدیل متوقف شدند از جمله حفاری غبشهر

در قندی ها هم به دلیل خبر سازی فارس حجم مبنا را پر کردند

پارسان هم تقاضا زیاد داره غدیر کارهای خطر ناکی میکنه شاید عرضه زیادی بکنه

کمی از شدت نزول بازار کاشته شد به نظر جهارشنیه فرصت خرید بوده است

/ 0 نظر / 4 بازدید