بازار کمی متعادل

بازار امروز کمی متعادل شد این به نفع همه است

سازمان بورس هم به هیج عنوان دوست نداره رشد حباب گونه ای در بازار صورت بگیرد

رشد هیجانی نزول هیجانی را در پی دارد که پی امد ان بی اعتمادی به بازار سرمایه و فرار سهامداران خرد از بازار است

/ 0 نظر / 4 بازدید