هیجان

امروز بازار به شدت مثبت است اما عرضه های شدید بیشتر به خاطر تسویه اخر ماه شرکت ها و رشد مناسب برخی سهم ها میباشد

من به شخصه در چنین بازاری خرید نمیکنم و منتظر اصلاح قیمت می مانم

همین سایپا سال گذشته در نرخ نزدیک به 400 تومان 25 میلیون سهم داد و ستد شد دوستان در خرید خود دقت نماید حقوقی ها و صندوق ها بسیار مکار هستند رسانه دست انها است به راحتی می توانند شما را تحریک هر سهمی کنند

/ 0 نظر / 4 بازدید