ده فرمان

  - 1 هیچ گاه هیچ چیز را یقین مپندار.
  - 2
زنهار مپندار که کوشش برای پوشاندن حقیقت کاری بجا است، زیرا بی تردید حقیقت از پرده بیرون خواهد افتاد.
  - 3
هرگز در پی آن مباش که این اندیشه را که “بی تردید کامیاب خواهی شد” فرو خوابانی.
  - 4
هرگاه با مانعی، حتی از جانب شوهر یا فرزندانت، روبرو شدی بکوش تا با دلیل،ونه با آمریت، بر آن پیروز شوی، زیرا پیروزی بر اساس آمریت خواب و خیالاست و فریب.
  - 5
برای آمریت دیگران حرمت قائل مباش، زیرا همیشه آمریتهای متضاد وجود دارند.
  - 6
برای از بین بردن عقیده هایی که به نظرت مهلک می رسند به قدرت دستمیاز، زیرا اگر چنین کسی آن عقیده ها تو را از میان خواهند برد.
 - 7
از داشتن عقیده ای مخالف عقاید عموم بیمناک مباش ، زیرا هر عقیده ای که امروز مورد قبول است زمانی مخالف عقیده عموم بوده است.
  - 8
ازمخالفت هوشیارانه بیشتر محظوظ شو تا از موافقت منفعلانه ، زیرا اگر بههوشیاری چنانکه باید ارج بگذاری آن مخالفت به همداستانی عمیقتری خواهدانجامید تا این موافقت.
  - 9
در حد وسواس جانبدار حقیقت باش ، حتی اگر حقیقت مایه دردسر باشد ، زیرا کوشش تو برای پوشاندن آن بیشتر موجب زحمت خواهد بود.
  - 10
بر خوشبختی کسانی که در بهشت دیوانگان بسر می برند رشک مبر ، زیرا که این زندگی را خوشبخت پنداشتن خود نشانه دیوانگی است

/ 1 نظر / 4 بازدید
آدریان

سلام استاد شما تلفنی از امور سهام کنور دارید؟ ممنون میشم برام بنویسید! در ضمن میشه بفرمایید که چطور میتونم سود کنور رو دریافت کنم؟ گویا دیروز 125 تومان برای هر سهم سود اختصاص داده. بی نهایت از راهنمایی شما