سکه

عجب اوضاعی است کسی جلودار سکه هم در اتی و هم در نقدی نیست به کجا خواهد رفت سکوت بازیگران اصلی بازار اوضاع را پیچیده نموده است به هر حال ریسک وارد شدن به بازی بالا است هر سربالایی یک سرپایینی دارد اما باید با روند همراه شد

/ 0 نظر / 7 بازدید