دارو

صنعت دارو در بورس تقریبا به کما رفته است صنعتی که در سال های گذشته بیشترین بازدهی را برای سهامدارن خود فراهم مینمود با توجه به افزایش بهای ارز مورد غضب بازار قرار گرفته است این صنعت اگر چه تحریم نمیشود اما مشکلات در نقل و انتقال ارز و مواد اولیه سرمایه گذاری در این صنعت را کمی مبهم نمود بدون شک این صنعت از الویت حمایتی دولت هرگز خارج نخواهد شد و تامین ارز دولتی برای این صنعت در الویت است.

به هر حال بیشتر سهامدارن فعلا نظاره گر این صنعت هستند تا ببینند در گزارش های اینده خود چه وضعیتی را ارایه خواهند داد . شاید درازک و دتماد بهترین های این صنعت باشند اما وقتی صنعتی مورد توجه اهالی بازار نباشد باید در خرید انها صبر نمود.

حتاید شاید سهمی باشد که بازار کمی با ان مهربان نیست اما این نامهربانی شاید بواسطه ریسک بالا در حوزه کاری وی باشد یادمان باشد که این شرکت سال گذشته توسظ امریکا تحریم شده است و در قرارداد های خود هم سال گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود با همه این مسایل حق سهم  این قیمت نیست و بازار در اینده قیمت های بالایی به ان خواهد داد

/ 0 نظر / 4 بازدید