روز سخت

نکته جالب در این روزها سقوط قیمت در سهم ها میباشد اما جالبتر عدم کاهش شاخص میباشد به نوعی شاخص حمایت میشود هر روز با یک سهمی با وزن خوب امروز با سنگ اهنی ها فردا با ... سایپا در 150 صف فروش است ولی اگر به صد تومان برسد عجب خریدنی میشود اما بعید است

حفاری شمال دو روز است در اخر وقت صف فروش میشود شاید در حایت 200 برگزدد البته شاید

برخی اعتقاد به سقوط ازاد بورس دارند اما حمایت از شاخص چیز دیگری میگویید

شرایط عدم اطمینان فعلی و اینده تصمصم گیری ها را بسیار سخت نموده است

شپنا در 490 خریدار محکمی دارد امیدوارم میدان را رها نکند و ادامه دهند زیرا مقداری در همین قیمت خریده نموده ام و در 400 هم خرید داشته ام

رایان و ولصنم هر دو در قیمتهای مناسبی هستند اما فعلا بازار کفی نمیشناسد

/ 0 نظر / 7 بازدید