کم اورده

ببینید دوستان یکی از مسایل مهم این است که بدانیم رفتار بازیگر بزرگ اقتصاد چگونه است وقتی میبینیم این بازیگر هر روز تعهدات مالی بیشتری برای خود ایجاد میکند و منابع محدود و کمی دارد مثل روز روشن است که این بازیگر کم خواهد اورده و در نتیجه سراغ  ایجاد منابع تامین مالی این تعهدات خواهد رفت خیلی حاشیه نمیروم دولت به شدت دنبال تجهیز ریالی خود است از افزایش نرخ بنزین گرفته تا ایجاد عوارض بر شرکتهای سنگ اهنی به نظر من مخالفت مجلس راه به جایی نخواهد برد و دولت برای تهیه ریال دست به چنین حرکت هایی با عنوان هدفمندی یارانه ها اقدارم خواهد نمود.

بازار خیلی امیدوار کننده نیست ولی به نظر من میتوان از فردا به صورت پله ای وارد شد البته ریسک بالایی دارد باید قبول کرد دما سنج اقتصاد کمی دقیق شده است.

اگر به من باشه اولین کار از بین بردن این شاخص نامناسب و دستکاری شده است

وسپه زیر 120 مناسب خرید است

حفاری زیر 230

ومعادن زیر 300

موفق و شاد باشید

/ 1 نظر / 4 بازدید
مریم

یعنی ومعادن زیر 300 برسه... خدا نکنه... به نظر من نمیرسه [لبخند][قلب]