امروز

امروز هم هما نند دیروز فشار عرضه ها زیاد بود البته چند خبر خوب برای بازار در رسانه های داخلی امده است که باید منتظر ماند و دید برایند چنین اخباری چه خواهد شد

فارس نیوز هم خبری زده بود از سود 10 میلیاردی تحریم ها به نفع ایران حال انکه باید ضرر های صدمیلیاردی که این تحریم ها بر پیکره اقتصاد ایران وارد اورده راهم بیان داشت

به نظر بنده حتی اجازه به اژانس برای بازرسی از پارچین فقط تنش در رسانه ها را کم خواهد نمود و بعید است در شرایظ فعلی کشور تغییری خاصی صورت گیرد پایداری شرایط فعلی یعنی حرکت بازار به سمت صنایعی که از تحریم ها اسیب کمتری خواهند دید

غرب به اسانی از تحریم های خود دست بر نمیدارد و هر حرکت از سوی کشورمان انها را ترغیب به درخواست های بیشتر خواهد نمود و حل مسله کشورمان با غرب نیازمند زمان طولانی میباشد اگر دو ظرف تمایل به حل بحران باشند

/ 0 نظر / 4 بازدید