شپنا

بازار امروز ضعیف است که علت ان بیشتر مسایل سیاسی پیش رو و شاید اجرای فار دوم هدفمندی باشد اما باید قبول کرد که بعد از چند روز رشد بازار کمی به استراحت نیاز دارد

همانطورکه هفته قبل عرض نمودم فلزاتی ها که با حمایت حقوقی ها سبز بودند این هفته اصلاح خواهند نمود

شپنا تنها سهم محکم بازار است صف ان صف سنگینی است که کسی نمیتواند عرضه کند

وتوشه امروز بالاخره صف شد

افست صف فروش اما به زوری برخواهد گشت

تبلیغات برخی افراد برای برخی سهم ها در سقف کار ساز نشد و امروز بیشتر انها تقریبا صف فروش هستند

/ 0 نظر / 4 بازدید