مپنا

مپنا گزارش 9 ماهه خود را روی کدال فرستاد اما چنگی به دل نمیزند هزینه های مالی و کاهش فروش در نمونه قابل توجه در ان است

حکشتی هم که هر روز بدتر از دیروز فعلا باید بوسید و کنار گذاشت

شکربن برای سال بعد سود اعلام نموده که بعید است بتواند پوشش بدهد اوضاع شرکت تعریفی ندارد دوری از سهم بهترین گزینه است

وصنعت و وبهمن گزینه های خوبی برای خرید هستند

به نظر من خرید وبهمن و حضور در مجمع میتواند سود مناسبی را نصیب سهامدارن نمایید

/ 0 نظر / 4 بازدید