چند خبر

پالایشگاه بندرعباس از شرکتهای اصل 44 سال اینده وارد بورس میشود شرکت تازه در روند سوداوری افتاده است و یک طرح توسعه هم دارد که شاید به خاطر تامین مالی سراغ بورس امده باشد البته یک کارهایی هم انجام داده است

ذوب اهن هم برای سال اینده سود پیش بینی نموده است که به نظر من نباید زیاد به ان دل بست تا زمانی که فولاد و فخوز هستند ذوب اهن به چشم نمیاید اسم اش هم مانند تشکیلات اش قدیمی است

مجمع وکار هم به دلیل بحدنصاب نرسیدن تشکیل نشده فعلا بانکی ها با همه جور خبر بد دست و پنجه نرم میکنند

/ 0 نظر / 4 بازدید