تایرا

تایرا سهمی که از دست رفت در 127 موفق نشدیم بخریم حالا همچنان می تازد

بازار بسیار با احتیاط حرکت میکند خریدهای هیجانی کم است برخی هم بر روی گروهای خاصی تمرکز دارند

به شخص بعید میدانم کاشی ساز ها بتوانند کاری بکنند روی این صنعت چندان حساب باز نکنید صرفا با سفته بازی رشد می نماییند

فاز دوم هدف مندی هم تاثیر نامطلوبی بر انها دارد گزارش های انها هم با رشد انها مطابقت ندارد

/ 0 نظر / 4 بازدید