شپنا

سهمی همانند شپنا تقریبا در دو ماه گذشته نزدیک به 50 درصد رشد نموده است و در این رشد تنها دو شرکت سرمایه گذاری ان هم به مقدار بسیار کم از پرتفوی خود خارج نمودند پردیس و بهمن که هر دو هم در قیمت خیلی پایین خارج شدند بقیه حقوقی ها اگر چه خرید نداشتند اما به هیچ وجه فروشنده نبوده اند .
جالب بدونید این پالایشگاه بالاترین کارایی را در بین پالایشگاه های کشور دارد و تقریبا از پالایشگاه های جدید کشور است و تقریبا 25 درصد از فراورده های نفتی کشور را تامین میکند سهمی که باید در هر سبدی باشد بدون توجه به نوسان ان .
نکته دیگری که برایم جالب بود ضعف در حرکات حقوقی ها است اگر چه همه انها در سبد خود دارند اما با توجه به شرایط اینده کشور اضافه نکردن ان خود نکته عجیبی است .
واگذاری شبندر در اینده بسیار نزدیک
افزایش بهای بنزین
توجه دولت به طرح های توسعه انها
عدم تاثیر پذیری از تحریم
شرکتی بدون بدهی حتی یک ریال
و...
از پتانسیل های سهم میباشد
البته بررسی تکنیکالی سهم روند صعودی را چندان تایید میکند
پس در اصلاح قیمتی به نظر سهم بسیار مناسبی برای خرید میباشد

/ 0 نظر / 4 بازدید