جناب اسپاد

امروز هیجان سکه فروکش کرد اما سوالات و ابهامات زیادی را پیش روی فعالان بازار قرار داد

یک هفته سکوت در مقابل پرواز سکه ؟

سقف های جدید و رکورد های جدید ؟

ایا کنترل ادامه دار خواهد بود؟

اما در شرایط تورمی فعلی مردم ترغیب به رفتن به سمت سود 21 درصدی میشوند

چرا بعد از یک تکذیب از سوی نزدیک ترین افراد به ریس جمهور این سود تایید شد؟

ایا بازیگر اصلی نوسان دلخواه خود را از بازار گرفت؟

ایا بازار ارز و سکه نامن شده است؟

ایا مردم ترغیب به پیش خرید سکه شده اند؟

و.....

ببینید سرمایه گذار همانند اهو است با احساس کوچکترین خطر پا به فرار میگذارد شکل دادن شرایط فعلی توسط بازیگران اصلی بازار وضعیت را بی ثبات و نا امن میکند اما شاید نیاز باشد تا این کار صورت گیرد زیرا چنین وضعتی در اینده ورود را با خطر و یک تجربه بد قبلی روبرو میسازد و هر کسی شجاعت ورود به بازی را نخواهد داشت خود این یک استراتژی با نگاه میان مدت میباشد چنین بازی هایی امادگی خوبی را برای مقابله با وضعیت های دشوار مهیا میکند نباید فراموش کرد همراه چنین تجربه ای سود های بسیار کلانی نصیب برخی از افراد خاص میشود

/ 0 نظر / 4 بازدید