شیرین

همه قندی ها با تقاضای خیلی خوبی مواجه هستند چند وقتی است که لیدر بازار هستند

دوستان خریدار قندی حواستان باشد این سهم ها را با دید بلند مدت نخرید در صورت دست یابی به سود مناسب خارج شود هنوز شرایط مناسبی برای اینده انها نمیتوان متصور بود

/ 0 نظر / 4 بازدید