شپنا

شپنا به احتمال زیاد به گره برود و باز هم متعادل نشود

بازار امروز کمی ارام تر است به نظر استراحت برای برخی سهم ها وجود داشته باشد

کروی هم که با شایعه انگوران صف سنگینی دارد

لخزر و افست هم باز خواهند شد اگر پایین قیمت بخرند مناسب خرید هستند

/ 0 نظر / 4 بازدید