سهمی برای فردا

دوستان فردا سهمی را معرفی خواهم کرد که بازدهی مناسب در بازه سه ماهه خواهد داشت البته نقدشوندگی بسیار پایین ان تنها ضعف این سهم است البته اگر فروشنده داشته باشد

فکر میکنم فشار فروش فردا بسیار زیاد خواهد بود در برخی سهم ها فرصت خرید میباشد

افزایش شدید در قیمت سکه و ارز بی اعتمادی به پول ملی و وضعیت اقتصادی بسیار فراگیر نموده است

بورس همچنان با خبرهای نامطلوب خارجی مواجه است که امیدوارم همگی به خیر بگذرد

/ 0 نظر / 7 بازدید