بازار مثبت

به نظر میرسد بازار بعد چند روز در جا زدن میخواهد یک رالی را شروع کند امیدوارم تا اخر اسفند ادامه یابد

اکثر سهم های رند بازار در حداکثر مثبت هستند ناظر هم تا میتواند نمادهای بسته شده را بازار میکند

در برخی سهم ها عرضه ها بسیار زیاد است اما خریدار ها هم کم نیستند و به سرعت  به صف خرید میکشانند

در پارسان هم حقوقی ها شدید میخرند بهمن مطرح ترین انها است به نظر 550 قیمت تعادلی سهم است اما اگر بازار روند صعودی بگیرد به راحتی بالای 600 خواهد رفت

/ 0 نظر / 6 بازدید