وگستر

وگستر امروز نوسان تقریبا ده درصدی نمود بازی خوانی سهم بسیار سخت است

شاراک نیامده صف شده و شاید بخت ان حالا حالا ها باز نشود

کگل و کچاد با برخی تبلیغات مثبت شدند باید منتظر ماند تا وضعیت بهره مالکانه انها مشخص شود  خرید در شرایط فعلی ریسک بالای دارد

حفاری زیر 230 خریدی است با دید مجمع مناسب است

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ایمان

سلام مجمع حفاری کی است ؟ و هدف تا مجمع را چند میبینی ؟

ایمان

شپنا که ظاهرا پرید امسال ( به قول یکی از دوستان که میگفت سهام هات مثل باریکنان یک تیم هستند) تیمم خوب بازی نکرده. نمی دانم باید بازیکن تعویض کنم یا صبر کنم تا فرصت مناسب گیر بازیکنان بیاید. بکام رو 50 درصد در 196 با حفاری عوض کردم ولی پشیمانم که چرا همه را ندادم که دوباره تا 170 امد پائین. ولصنم و وسپه که حدود 25 درصد هستند هی در منفی و عدد خرید درجا میزنند و خستم دارند می کنند. حدود 20 درصد مخابرات و همراه اضافه کردم که منتظر اوایل اردیبهشت هستم و امیدوار که گل بزنند ولی کند حرکت میکنند و منفی فعلا 25 درصد ساختمانی وساخت و ثتران دارم که میگن تا تابستان باید صبر کنم. منم که بی تحمل یک بازیکن دارم که مصدوم است و هر روز زره زره بشدنش را در صف فروش نظاره میکنم ولی دلم نمی اید تعویضش کنم. 7 درصد ایران خودرو 205 تومانی را میگویم. یک بازیکن جدید هم در حد 5 درصد اضافه کردم دیروز که اونم شیرین عقل است بجای شیرین بودن. قنقش است که رفته تو منفی نظر شما درباره این تیم چیست ؟ کی را تعویض یا اضافه کنم که کمی تیم جان بگیرد.