خبر

وزیر اقتصاد خبر از اجرای فاز دوم هدف مندی در امسال خبر داده  بعید از قبل از انتخابات صورت گیرد

گزارش های شرکتهای بورسی یکی پس از دیگری بر روی کدال می اید جالب بیشتر داروی ها نرخ ارز را همان 1226 گرفته اند که به نظر میرسد بسیار خوشبینانه باشد

/ 0 نظر / 4 بازدید