اغاز دوباره

سلام به تمامی اهالی بورس و دنیای مالی

/ 2 نظر / 4 بازدید
محمد-ر

سلام آقاشاهین تبریک میگم.منم ازاهالی کلاسورهستم.همیشه به وبلاگت سرخواهم زد.

محمد-ر

شاهین جان نظرت درموردشموادچیه؟روندسهم درجهت کاهش زیان انباشته هست.گزارش سه ماهه هم کاهش زیان وپوشش 25درصدی رانشان می دهدوباهمین روندکنونی امسال ازضرربیرون میاد.قبل ازمجمع وهمین پاییزتا1400هم رفته .قیمت کنونی 1020وبه نظرمی رسدچون همون روندقبلی رادنبال رامی کندوباتوجه به اینکه بازارهم داره کم کم مثبت میشه مشکلی تارسیدن به 1300تاگزارشهای 6ماهه نداشته باشه.درضمن سهم فردابازمیشه.