فرصت

به نظر من در برخی سهم ها فرصت خرید است خیلی ها امروز به هر نحوی شده فروشنده اند در حداقل قیمت خرید نمایید بانکی ها مناسب هستند ساختمانی ها هم همینطور

برقی ها به محدوده خرید رسیده اند پله ای وارد شویم بهتر است شاید نفت و گاز پارسیان فردا عرضه نشود

شفارا هم که فروشنده نداشت شاید این روزها داشته باشد

/ 0 نظر / 7 بازدید